Programma Atelier Circulair 2021

Volgende sessie

Zomaar doen, of eerst meten?

3 juni 2021 - 19u

Alles heeft zijn prijs wordt weleens gezegd. Daarom bekijken we in deze sessie de mogelijke valkuilen van circulair bouwen. We vragen ons af wanneer het verstandig is veranderingsgericht te bouwen, en gaan in debat over de zin en onzin van evaluatietools. Welke tools en beoordelingskaders bestaan er en in welke context of fase van het project zijn ze (het meest) relevant?

Technieken/Business Models/As-a-service

17 juni 2021 - 19u

In deze sessie kijken we a.d.h.v. praktische voorbeelden naar de ontwerp- en systeemkeuzes die we voor de technieken kunnen maken zodat ze het hergebruik van componenten toelaten en de transformeerbaarheid van onze ruimtes voorbij het eerste gebruik. En we kijken hoe fabrikanten van technische producten via een dienstmodel rendabel kunnen zijn met een duurzaam aanbod, dat de energietransitie versnelt en de klant zoveel mogelijk ontzorgt.

Terugblik

Circulair en veranderingsgericht bouwen, theorie of praktijk?

25 februari 2021 - 19u

We creëren een gemeenschappelijk vocabularium en denkkader aan de hand van drie systeemveranderingen en verkennen de verwachtingen en behoeftes van de groep.

Nederlandse context en cases

18 maart 2021 - 19u

In deze sessie brengen we enkele circulaire cases uit Nederland, geven we inzicht in de ontwerpkeuzes die daar zijn gemaakt, en vergelijken we de lokale context rond circulair bouwen met die in Vlaanderen.

De rol van de architect

1 april 2021 - 19u

Circulair en veranderingsgericht bouwen zijn niet nieuw. In deze sessie gaan we na waarom aanpasbaarheid en hergebruik vandaag opnieuw aandacht krijgen van beleidsmakers en bouwheren. Door die nieuwe focus, evolueert ook de rol van de architect. We zetten in de verf hoe architecten met circulaire strategieën een meerwaarde kunnen creëren voor verschillende types van opdrachtgevers.

Hergebruikt of herbruikbaar?

6 mei 2021 - 19u

Concepten en criteria voor circulair bouwen zijn er bij de vleet, maar hoe gaan we ermee aan de slag? In deze sessie tonen we hoe holistische concepten vertaald kunnen worden in concrete ontwerpbeslissingen. Wat kan vandaag al gedaan worden, en is dat voldoende? Wat kunnen Urban Miners en ontwerpers betekenen voor elkaar om de kringloop te sluiten?